Библиотеката към читалището в Трън е регистрирала над хиляда посещения през 2020 година

Средно 152 читатели са били регистрирани в библиотеката към трънското народно читалище “Гюрга Пинджурова-1895”. Това показва отчетът за изпълнение дейността на читалището по приетата програма за 2020 година. Документът предстои да бъде разгледан от трънските общински съветници на заседание на 18 февруари, съобщиха от Общинския съвет.

Под читалищната стряха не се проведоха всички значими културно-масови мероприятия и прояви, организирани както от читалищното ръководство, така и от ръководството на Общината. Днес във време в което се налага да живеем и работим, доказва, че читалището е една много значима институция за цялата ни местна общност и културно историческото ни наследство, гласи част от увода на отчета за дейността на институцията.

Основна цел в библиотечната дейност е привличане на читатели от най-ранна детска възраст. Към читалището функционират два отдела на библиотеката – за деца и възрастни. През 2020 година в библиотеката са регистрирани средно 152 читатели – 57 деца и 95 възрастни. През годината в библиотеката са направени 1 038 посещения. Читалищната библиотека притежава фонд от 24 380 тома литература. Използваните интернет възможности най-често са търсене на информация чрез Google и копирни услуги. Учениците имат възможност да търсят нужния им материал за учебната програма, да изготвят интересни презентации по отделни предмети, забележити дати и празници. През 2020 година новопостъпилата литература наброява 418 книги. От дарения от институции и частни лица книгите са 334, а останалите 84 заглавия са закупени със средства от бюджета на читалището.

За изминалата година в трънското читалище са развивали своя талант и умения над 60 деца и 25 възрастни в 7 художествени форми, от които 4 групи по народни танци, група по изобразително изкуство, група по дърворезба, моделиране, курс по краезнание и история, група по хип-хоп и група за народно пеене. За съжаление децата не можаха през 2020 година да се включат в придобиването на нови знания и умения, на сръчност и опит в различни видове изкуства, става ясно още от отчета. През миналата година читалището е провело 10 мероприятия, свързани с различни бележити дати и събития.

Виж също...

Loading...