Мандатът на председателя на Районния съд в Брезник изтича през пролетта, обявена е процедура за ръководител

Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет откри, на основание член 167, алинея 2, във връзка с член 194а, алинея 1 от Закона за съдебната власт процедура за избор на административен ръководител на Районен съд-Брезник. Процедурата е открита и за още четири Районни съдилища и един Окръжен съд, съобщиха от пресцентъра на Висшия съдебен съвет

Мандатът на настоящите председатели на Районен съд-Брезник, Районен съд-Кюстендил и Районен съд-Шумен изтичат в периода март – април 2021 година. Решението за откритите процедури ще бъде обнародвано в „Държавен вестник“. Предложения за назначаване на административни ръководители могат да се подават в едномесечен срок от датата на обнародване на свободните длъжности в „Държавен вестник“, като приемът на документи може да се осъществява и по пощата.

Виж също...

Loading...