Направена е промяна в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 година

Правителството прие промени в план-сметката за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители през 2021 година, съобщиха от правителствената информационна служба.

По предложение на министъра на здравеопазването, съгласувано с Централната избирателна комисия, ще се прилага централизиран подход по отношение на обезпечаване на изборния процес с всички необходими средства за защита и превенция от COVID-19 (предпазни маски, ръкавици, дезинфектанти и други).

Централизираният подход ще доведе до по-ефективно разходване на средствата, като Министерството на здравеопазването, чрез регионалните здравни инспекции, ще създаде организация по логистиката и своевременното доставяне на необходимите количества до районните избирателни комисии и секционните избирателни комисии / подвижните секционни избирателни комисии в съответствие с приетия медицински протокол за провеждане на изборите.

Средствата, одобрени по бюджета на Министерския съвет, в размер на 2,947 милиона лева се предоставят по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2021 година.

Виж също...

Loading...