За училището в село Ноевци е предвидено дофинансиране с 20 хиляди лева в проекта за бюджет на Община Брезник

През 2021 година планираните пари за двете училища на територията на община Брезник са в размер на 2 644 983 лева, в които са включени и 800 000 лева за саниране на сградата на средно училище “Васил Левски”, предаде репортер на Zapadno.com.

В проекта за бюджет на Община Брезник за брезнишкото средно училище “Васил Левски” са заложени 1 718 295 лева. За основно училище “Христо Смирненски” в село Ноевци е заложено дофинансиране с 20 000 лева за разходи за персонал, социално-битово и културно обслужване, квалификация и представително облекло на педагогически и непедагогически персонал и други разходи за издръжка, осигуряващи условията на обучението и възпитанието на децата.

Проектът за бюджет на Общината за тази година беше публично обсъден на 10 февруари. В него е записано и дофинансирането на училището в село Ноевци.

Виж също...

Loading...