Общински съвет-Брезник решава за освобождаване на родители на деца в предучилищната група от такси за 2021 година

Наредба изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМД, действаща на територията на община Брезник, предстои да бъде разгледана на заседание на Общински съвет-Брезник. На сесията общинските съветници трябва да излязат с решение по темата. Заседанието е насрочено за 26 февруари, съобщиха от Общински съвет-Брезник.

През месец януари кметът на община Брезник запозна обществеността с проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги, съгласно ЗМД. Според проекта се предвижда освобождаване от такси на родителите или настойниците на 4, 5 и 6-годишните деца, в предучилищната група в град Брезник. Проектът цели пълно съответствие с действащото национално законодателство. Очакваният резултат от промените са задоволяване интересите на гражданите от община Брезник, чрез облекчаване разходите на семейства с деца в задължително предучилищно образование. За предлаганите промени ще бъдат необходими минимални финансови средства от местния бюджет, става ясно от документа.

Ако Общински съвет-Брезник приеме проекто-решението в член 23 на Наредба за определяне на местните такси и цени на услуги на територията на община Брезник ще бъде създадена нова алинея. Според алинеята родителите или настойниците на 4, 5 и 6-годишните деца, в задължителна предучилищна възраст, ще бъдат освободени от такси за бюджетната година. Досегашният текст в член 23 ще стане алинея 2 към същия, като точка 2 се отменя и текстът придобива следното съдържание: За ползване на детски градини се събират от родителите или настойниците на 1, 2 и 3-годишните деца, месечни такси за храна, както следва: Целодневна форма – 30.

Виж също...

Loading...