В населени места на Брезнишко и Трънско ще се реализират планирани прекъсвания на електрозахранването в периода 22 – 26 февруари

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 22 – 26 февруари.

Община Брезник

На 22.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 24.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

На 26.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./ –  Долна Секирна Пейна  махала

На 26.02.2021 г. /15:30 – 16:00 ч./ –  Кошарево:   000339  ,    Мах.Ранинци, Къща

На 22.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 24.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Режанци:   УПИ  V-282 Кв.30

Община Трън

На 22.02.2021 г. /09:01 – 13:30 ч./ –  Ерул:   Махала Смрика

На 23.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Ломница,  Общ. Трън:   44269.41.45  ,  М.Ждрелото

На 22.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 24.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./   На 26.02.2021 г. /13:30 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ  VII-115 Кв.26  ,  УПИ  VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ  X-244,  Кв.15, УПИ  ІІ-94,  Кв. 25

Виж също...

Loading...