Част от село Забел ще ползва вода от нов каптаж като алтернативен водоизточник

До 30 април ВиК-Перник ще свърже нов каптаж към водопроводната мрежа на трънското село Забел, съобщи управителят на водното дружество инженер Борислав Иванов. Наскоро ВиК-Перник, Регионалната здравна инспекция-Перник и Община Трън проведоха съвместна среща по темата с водата в селото, предаде репортер на Zapadno.com.

На срещата е била обсъждана работата по варианта да се включи алтернативен водоизточник към мрежата на село Забел, след като от няколко години за местните жители се доставя бутилирана вода или в цистерна. Причината е, че през 2017 година Регионална здравна инспекция-Перник констатира по-висока обща алфа активност в питейната вода на селата Забел и Зелениград. За снабдяване на населението с вода бяха поставени водоноски. Впоследствие тази в село Зелениград бе премахната, но проблемът с водата в село Забел остана. В зимните месеци местните са снабдявани с вода за питейно-битови нужди чрез бутилки, които служители на ВиК доставят в селото. Прочетете и вижте още по темата в публикацията: Жители на селата Забел и Зелениград: Не използваме водоноските, които не са пломбирани и са затворени с въжета, а във водата имаше и утайка – ВИДЕО + СНИМКИ.

Новият водоизточник, който ще захранва село Забел, е каптаж „Дробница“. За него Община Трън има разрешително за водовземане от подземни води, издадено от Басейнова дирекция “Западнобеломорски район”. Когато стане готова връзката между новия каптаж и водопроводната мрежа на селото, захранването от стария каптаж „Общински“ ще бъде преустановено, поясни управителят на ВиК-Перник.

В момента част от селото се захранва с вода от каптаж “Общински”, а друга – от каптаж “Над Хановете”. Проблемният каптаж, в който са открити несъответствия за качеството на водата е “Общински”. Чрез включването на каптаж “Дробница” във водопреносната мрежа на селото ще може да се реши проблема за тази част от Забел, която се захранва от каптаж “Общински”. Въпреки това дебитът от каптаж “Дробница” е малък, уточняват от ВиК-Трън.

Изброените мерки са отговор на препоръките на здравната инспекция. Във връзка с установените отклонения в качеството на водата по радиологични показатели от каптаж “Общински” на село Забел, РЗИ-Перник е направило предписание до управителя на ВиК-Перник населението на засегнатата част от селото да бъде снабдявано с питейна вода (бутилирана или цистерни), отговаряща на действащата нормативна уредба. Освен това е препоръчало на Община Трън и ВиК-Перник да търсят възможности за алтернативно водоснабдяване от друг водоизточник, съобщи за Zapadno.com директорът на Регионална здравна инспекция-Перник доктор Александър Златанов.

В информацията на Регионална здравна инспекция се уточнява още, че съгласно нормативната уредба поддържането на водопроводните системи и подаването на питейна вода с необходимото качество, е изцяло отговорност на водоснабдителните дружества, които стопанисват и експлоатират водоснабдителните системи.

Органите на държавния здравен контрол проверяват съответствието на подаваната към потребителите питейна вода. Това става в хода на всяка календарна година чрез контролен мониторинг. Качеството на водата трябва да съответства на Наредба № 9 от 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели.

През 2020 година за село Забел в зоната захранвана от каптаж “Над Хановете” са взети и изследвани 2 проби питейна вода. Проверени са контролираните физико-химични и микробиологични показатели, включени в постоянния и периодичния мониторинг, добави още директорът на Регионална здравна инспекция-Перник.

Виж също...

Loading...