Предизборни плакати ще се лепят в Брезнишко на стълбове за улично осветление, табла за обяви и по други места

Община Брезник определи местата за поставяне на агитационни материали от политически партии, коалиции и инициативни комитети, свързани с предстоящите парламентарни избори на 4 април. Местата са определени със заповед на кмета Васил Узунов от 15 февруари, съобщават от общинската администрация.

В Брезник ще могат да се поставят агитационни материали на всички цилиндрични табла за реклами и обяви, свободните рекламни табла, бетонната подпорна стена на входа на града (улица “Андрей Михайлов” посока центъра), бетонните стълбове на уличното осветление и други места, описани в заповедта. За селата политически партии, коалиции и инициативни комитети ще трябва да поставят агитационните си плакати на места, определени от кмета на Ноевци и кметските наместници по населените места и при спазване на законовите изисквания.

Чрез заповедта се забранява използването на агитационни материали за предизборна агитация извън предизборната кампания, на сгради и автоспирки общинска собственост, независимо от съгласието на концесионери или наематели, на общински пътища преди 5 март и на други места и обстоятелства. На сгради, витрини и огради, които са на фирми или лична собственост ще може да се лепят плакати само с изричното съгласие на собственика. Забранено е още унищожаването на нагледни и агитационни материали до приключване на изборния ден.

Всички политически партии, коалиции и инициативни комитети, които са поставяли агитационни материали в общината, са задължени след приключване на изборния ден да ги почистят до 7 дни след края на изборите. При неизпълнение ще се налагат санкции от 1 000 до 5 000 лева, определени в Избирателния кодекс.

С друга заповед от кмета са определени и местата за обявяване на избирателните списъци.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...