Политически страсти в Брезник: Изключиха председателя на Общинския съвет от групата съветници на БСП

Със скандал завърши заседанието на Общински съвет-Брезник, което се проведе по-рано днес. Искрите възникнаха между председателя на Общинския съвет Иван Тинков и общинския съветник Ваньо Добринов, предаде репортер на Zapadno.com.

В края на сесията, след като всички точки от дневния ред бяха отметнати, думата беше дадена на общинския съветник от БСП Ваньо Добринов. “Уважаеми колеги, на основание приетия наш правилник за организация и дейността на Общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация за мандат 2019 – 2023 година и по-точно член 23 от същия, който гласи че всяка група общински съветници представя на Общинския съвет решение за образуването си и списък на ръководството и на членовете, подписани от всички общински съветници от състава на групата. И ви уведомявам, че групата общински съветници от БСП реши, че поради нарушение устава на БСП за неплащане на членски внос повече от една година от Иван Тинков и съответно прекратено членство в партията. Групата общински съветници от БСП в Общинския съвет е с двама членове, а именно: Ваньо Добринов – отговорник за групата съветници и Венета Петрова – общински съветник. Моля, информацията да се качи на сайта на общинската администрация.”, каза на заседанието общинският съветник Ваньо Добринов.

Председателят на Общински съвет-Брезник Иван Тинков попита дали групата общински съветници от БСП съществува. “Да ви прочета ли нещо от правилника аз? Член 21 алинея първа от глава V-та на правилника, който е избран и гласуван от вас гласи така: Всяка група общински съветници предоставя на Общински съвет решение за образуването си, списък за ръководство за членове, подписан от всеки общински съветник от групата. Групите общински съветници и техните ръководства за записване в дневник на Общински съвет се записват в дневник на Общинския съвет. Това не е направено в продължение на 17 месеца. Така че вие нямате група. Първо си направете група, после ме изключвайте от групата си.”, каза Иван Тинков.

След края на заседанието пред журналисти председателят на Общинския съвет в Брезник показа документ, с който доказва, че си е платил членския внос в БСП. “Аз се чувствам член на БСП. Относно изявлението на господин Добринов, който е също общински съветник, избран с гласовете на хора, членове и симпатизанти на БСП, мога да отговаря следното нещо: Те наистина не са конституирали групата по надлежния законов ред, както го и казах и цитирах по време на дебата. Останалите групи в Общинския съвет са написали необходимите заявления, които са регистрирани по надлежния ред в дневника на Общински съвет-Брезник, както гласи и правилника ни, за който са гласували тези господа. Тяхното основание да ме изключват не подлежи на коментар, защото те ме изключват от нещо, което не съществува. При мен, аз се явявам представител в канцеларията на Общински съвет, няма такова заявление, което не е подадено по надлежен ред. Има една стара латинска максима – “scripta manent, verba volant ” (казаните думи отлитат, написаните остават). Там при мен няма нищо написано. Такава група не съществува.”, каза Иван Тинков.

Председателят на Общински съвет-Брезник коментира като клевета твърдението, че е бил изключен от групата общински съветници на БСП, поради неплащане на членски внос към партията. Той обмисля да си потърси правата по съдебен ред. Иван Тинков каза, че няма проблеми с БСП, а с членовете и симпатизантите на партията е в добри отношения. “Моят праг на търпимост е много висок. Все още не е прекрачен.”, каза още той и коментира, че долкото знае общинските съветници от БСП разполагат с информация, че членският внос му е платен.

Виж също...

Loading...