В началото на март населени места в Брезнишко и Трънско ще бъдат засегнати от прекъсвания на електрозахранването

“ЧЕЗ Разпределение” осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.

Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 1 – 5 март.

Община Брезник

На 04.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Бегуновци:   Къща

На 01.03.2021 г. /10:00 – 13:00 ч./ –  Брезник:   Александър Тинков  Изход За Трън,  Георги Ив Бунджулов  73,  75,   Извън Регулацията  Навес,  Равна Шума  2, 4,  Трън  6,  Яровец  ,    МТС, Бивше МТС

На 02.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Брусник:   Къща

На 01.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 02.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 04.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./   На 05.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Гърло:   Общ.Брезник

На 05.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Кривонос

Община Трън

На 04.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Горочевци

На 01.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Еловица,  Общ. Трън

На 02.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Ломница,  Общ. Трън

На 01.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Лялинци:   I-259 Кв.13  ,  УПИ  VII-115 Кв.26  ,  УПИ  VIII-206 Кв.18  ,    Вила, Къща, УПИ X-244,  Кв.15, УПИ ІІ-94,  Кв. 25

На 05.03.2021 г. /13:00 – 16:30 ч./ –  Филиповци:   Махала Драговци

Виж също...

Loading...