Бюджетът на Община Брезник беше гласуван с неприето предложение, препоръка за предствянето му и добри думи

Бюджетът на Община Брезник за 2021 година беше приет от Общинския съвет в края на месец февруари. 12 338 673 лева е рамката на бюджета на Общината, предаде репортер на Zapadno.com.

Преди гласуването и приемането на бюджетната рамка бяха изказани мнения и предложения от общински съветници. Общинският съветник Ваньо Добринов предложи в бюджета да бъде включен ремонт на улица “Зеленище” в град Брезник, но след изготвянето на необходимата документация за това. Предложението бе подложено на гласуване и събра 4 гласа “за”, 4 гласа “против” и 5 гласа “въздържал се”, като по този начин то не бе прието.

Друг общински съветник отправи предложение сградата на здравната служба в село Режанци да бъде ремонтирана. Кметът на Брезник Васил Узунов отговори, че миналата година е извършен ремонт на здравната служба в Режанци. Общинският съветник отправи въпрос за придобиване на сгради в центъра на града. Дискусията беше свързана със сградата на бившия техникум по селскостопанство и административна-делова сграда на площад “9-ти септември”. Кметът отговори, че в бюджета за тази година за двете сгради са заложени средства за извършване на ремонти.

По време на дебатите към общинската администрация беше отправена препоръка проектът за бюджет да бъде представян още по-подробно със съпоставки с минали бюджетни рамки. “Искам да ви уверя, че доста подробно разгледах отчета и аз го намирам за балансиран. Но лично аз очаквах да не е представен по този вял и формален начин. Цифри и наименования, които трудно се разбират и от таблиците, и от поднасянето на бюджета. Бюджетът за 2021 година рамката е увеличена с над 2 милиона. И аз очаквах една съпоставка между миналата година и тази година. И да разбереме евентуално тези пари в кои области са разпределени, кои области са приоритетни и да чуем мотивите за това нещо. Говорим за кратко и ясно представяне на тези неща.”, каза общинският съветник Мариола Попова и отбеляза, че гражданите не проявяват интерес да присъстват на сесиите на Общинския съвет. Кметът на Брезник Васил Узунов отговори, че администрацията се е опитала в брошура да разясни аспектите на бюджета, но при необходимост винаги ще се даде пояснение по финансовата рамка. “Бюджетът се направи в условията на пандемия. Всички, които работиха за бюджета, работиха на един график. Вие казвате, че бюджетът е вял. Как очаквате да бъде представянето? Ние сме създали максимални условия, когато провеждаме сесиите да присъстват и граждани. Според мен са информирани.”, каза кметът на Брезник Васил Узунов. Той поясни, че се съобрази с препоръката за представянето на бюджета, но поиска и предложения как да се случи това.

Общинският съветник Росен Огнянов използва момента, за да призове за по-голяма активност на гражданите и неформална група общински съветници за активност при обсъждането на бюджета на комисии.

Общинският съветник Янка Хранова определи бюджета на Община Брезник за 2021 година като балансиран. “Мисля, че това се дължи на далновидното управление на господин Узунов, на общинската администрация, на заместник-кметовете. Затова нямам забележки към бюджета и искам да пожелая една ползотворна работа, в която бюджетът да бъде изпълнен и ние всички да се поздравиме за добре изпълнения бюджет. Пожелавам на всички здраве, здраве, здраве и от здраве да се не отървете.”, каза Янка Хранова.

Дебатите по бюджета бяха прекратени след гласуване. Общинските съветници приеха бюджета на Община Брезник за 2021 година с 10 гласа “за” и 3 гласа “въздържал се”.

Виж също...

Loading...