Нови защитени зони в Брезнишко и Трънско обявиха от Министерство на околната среда и водите

Министерство на околната среда и водите обяви нови защитени зони на териториите на общините Брезник и Трън. Това се случва със заповеди от 17 декември 2020 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Едната защитена зона е “Любаш” и обхваща площи в землищата на брезнишките села Ребро и Кривонос, както и трънските села Велиново, Парамун, Филиповци, Мракетинци и  Лялинци. Общата площ на тази защитена зона е с обща площ 12 670,432 декара. Другата защитена зона е “Ребро” и обхваща площи в землищата на брезнишките села Ребро и Кривонос. Общата площ на защитената зона е 2133,898 декара.

Защитените зони се обявяват с цел опазване и поддържане на типа природни местообитания, другите посочени местообитания, техните популации и разпространение в границите на зоните, за постигане и поддържане на благоприятното им природозащитно състояние в континенталния биогеографски регион. Заповедите за обявяването на зоните вече са обнародвани в “Държавен вестник”.

В границите на защитените зони се забранява: движение на мотоциклети, АТВ, UTV и бъгита, както и провеждане на състезания с моторни превозни средства извън съществуващи пътища (включително горски, селскостопански, ведомствени такива), гласят текстове в заповедите на защитените зони. Прочетете още по темата в публикацията: Безгръбначни, порове и влечуги спират АТВ-тата към Ребро и Любаш.

Виж също...

Loading...