От днес за утре Трън договаря половин милион лева за ремонт на мост

Компанията „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД ще ремонтира моста към трънския квартал “Мурговица”. Това става ясно от обявление за пряко договаряне на аварийно възстановяване и реконструкция на моста над река Ерма и подпорни стени при съоръжението, предаде репортер на Zapadno.com.

Обявлението е от днес, 8 март 2021 година. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е 9 март. Същевременно пише, че покана за участие в процедурата на договаряне няма да се изпраща. Според информацията в документа на основание член 65, алинея 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки няма да се прилагат разпоредбите на член 64, алинея 2 и алинея 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и покана за участие в процедурата на договаряне няма да се изпраща. На основание член 182, алинея 1, точка 1 от Закона за обществените поръчки, ще се сключи договор с „ЕВРОПЕЙСКИ ПЪТИЩА“ АД – новото име на фирма „Пътища Пловдив”. Заради аварийното състояние на моста след дъжда през месец януари се използва възможността за пряко договаряне. Прогнозната стойност на поръчката е 492 968 лева и 70 стотинки без включен ДДС или 591 562 лева и 44 стотинки с ДДС.

Освен аварийно възстановяване и реконструкция на моста, фирмата ще трябва да изгради подпорна стена с дължина 30 метра и да почисти терени в поречието на река Ерма в границите на град Трън. Изграждането на подпорни стени ще е от лявата страна (по посока на течението преди моста водещ към квартал “Мурговица“) на речното корито на Ерма, с цел предпазване на населението от заливане при голямо пълноводие на реката и надграждане на вече съществуващите подпорни стени.

Мостовото съоръжение е във видимо лошо конструктивно състояние. Частично са разрушени устоите и опорите на моста вследствие на придошлата висока вълна и недостатъчния светъл отвор на моста. В средата на пътната плоча се наблюдава провисване, което е в следствие на подмиване на централната опора, която не е монолитна стоманобетонова конструкция, а е изградена от подредени един върху друг свободно стоящи стоманобетонови елементи. Липсва бетоново покритие върху част от армировката на конструктивните елементи (греди и плоча), което е предизвикало и силна корозия на армировката, става ясно от описанието на предмета на поръчката.

Виж също...

Loading...