Към края на 2020 година в област Перник работят 27,7 хиляди души, а средната брутна месечна работна заплата се увеличава

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник към края на декември 2020 година намаляват спрямо края на септември 2020 година с 1,1 % и достигат 27,7 хиляди, съобщиха от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 23,6 и 16,6 %.

Спрямо края на четвъртото тримесечие на 2019 година наетите лица в обществения сектор се увеличават с 0, 8 % (до 6,7 хиляди), а в частния сектор намаляват – с 1,7 % (до 21 хиляди).

В края на декември 2020 година наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Перник са по-малко с 1,1 % в сравнение с края на декември 2019 година.

През четвъртото тримесечие на 2020 година средната брутна месечна работна заплата за областта се увеличава спрямо третото тримесечие на 2020 година с 3,4 %, като достига 1 025 лева. За обществения сектор средната месечна заплата е 1 327 лева, а за частния – 925 лева

Виж също...

Loading...