Трън: Спешно и неотложно още 1 милион отиват при предварително избрана фирма

Пряко договаряне за аварийно възстановяване на подпорни стени в регулацията на град Трън е обявила трънската общинска администрация. Общата прогнозна стойност на поръчката е 983 212 лева и 70 стотинки без включен ДДС или 1 179 855 лева и 24 стотинки с ДДС, научи Zapadno.com.

Обявлението за прякото договаряне е с дата 9 март 2021 година. Крайният срок за получаване на оферти или на заявления за участие е днес, 10 март. Същевременно пише, че покана за участие в процедурата на договаряне няма да се изпраща. Според информацията в документа на основание член 65, алинея 1 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчкиняма да се прилагат разпоредбите на член 64, алинея 2 и алинея 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки и покана за участие в процедурата на договаряне няма да се изпраща. На основание член 182, алинея 1, точка 1 от Закона за обществените поръчки, ще се сключи договор с „ВОДНО СТРОИТЕЛСТВО – БЛАГОЕВГРАД“ АД.

Предвиждат се спешни и неотложни аварийни работи за аварийно възстановяване на подпорни стени в регулацията на град Трън. Трябва да бъдат изградени подпорни стени от двете страни на река Ерма с обща дължина около 600 метра, почистване на терени в поречието на река Ерма, в границите на град Трън, във връзка с щетите нанеси от валежите за което бе обявено бедствено положение през месец януари тази година. Дейностите са в обхвата на река Ерма в границите на град Трън. Предвижда се извършване на проектиране във фаза Технически проект, извършване на строително-монтажни работи, упражняване на авторски надзор по време на строителството за обекта. Изграждане на подпорни стени от лявата страна (по посока на течението в зоната на базата на ЧЕЗ) на речното корито на Ерма, с цел предпазване на населението от заливане при голямо пълноводие на реката. Проектната дължина на подлежащите на проектиране подпорни стени е около 500 метра. Предвижда се още изграждане на подпорни стени от лявата страна (по посока на течението в зоната на моста водещ към централната част на град Трън) на речното корито на Ерма, с цел възстановяване на компрометиран участък от стара подпорна стена, и предпазване имотите на гражданите от разрушаване. Вследствие на обилните дъждове има участъци с бетонни стени, преобърнати в речното корито – вертикалното тяло на подпорната стена е в хоризонтално положение. Посочените участъци, следва да се демонтират, изсекат и изнесат от речното корито. Речното корито следва да се почисти и да се възстанови проводимостта на реката, става ясно от описанието на предмета на поръчката.

Снимки: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...