Изплащането на всички месечни помощи ще стартира от следващата седмица

На 16 март Агенцията за социално подпомагане, започва изплащането на всички месечни помощи на правоимащите лица, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

От следващата седмица ще се изплащат: месечна помощ за отглеждане на дете до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст по реда член 7 от Закона за семейните помощи за деца, месечни помощи за отглеждане на дете до навършване на една година по реда на член 8 от Закона за семейните помощи за деца, месечна помощ за отглеждане на дете с трайни увреждания по реда на член 8д от Закона за семейните помощи за деца, месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на член 8е от Закона за семейните помощи за деца, месечна целева помощ за семейства с деца до 14-годишна възраст при обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична обстановка по член 16б от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, както и месечната финансова подкрепа за хора с трайни увреждания над 18-годишна възраст.

Виж също...

Loading...