За Сирни заговезни от пожарната апелираха: Нека бъдем отговорни и спазваме правилата за безопасност

Нека бъдем отговорни и спазваме правилата за пожарна безопасност по време на Сирни заговезни. Това апелираха от Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”, научи Zapadno.com.

Един от най-големите празници в християнския календар е Сирни заговезни. Отбелязва се в продължение на една седмица, като кулминацията тази година ще е на 14 март (неделя), когато се палят огньове и се прескачат за здраве. От пожарната оповестиха правила за безопасност, които трябва да се спазват по време на отбелязването на празника.

Паленето на огън да става само на определените със заповед на кметовете места.

Устройването на огньовете да става на безопасни разстояния от жилищни и обществени сгради, комуникации и съоръжения на газопреносната и електропреносната мрежа, плевни, навеси и други.

Препоръчва се безопасно разстояние от огъня до съседни сгради и съоръжения или други горими материали да бъде най-малко 15 метра.

Изключително опасно е паленето на огън при наличие на силен вятър.

Предварително мястото за палене на огън и около него е необходимо да се почисти от горими материали, и суха трева. Да се осигурят средства за погасяване на огъня – вода, инертни материали или други.

Необходимо е да има определени отговорни представители на организаторите на празника, които да наблюдават непрекъснато и при необходимост да предприемат мерки за опазване живота и здравето на хората и тяхното имущество.

Присъствието и участието на деца в празника трябва да става под родителски контрол, а детската игра с огъня да не се разрешава.

Изключително опасно е допълнителното разпалване на огньовете с леснозапалими или горими течности.

Използването на горими полимерни материали или автомобилни гуми е свързано с отделянето на силнотоксични вещества и е абсолютно забранено.

След приключване на ритуала е необходимо огънят да се изгаси напълно и е най-безопасно да се намокри обилно и да се засипе с инертна маса (пясък или земна маса). При опасност от възникване на пожар, наличие на пострадали или застрашени хора незабавно сигнализирайте на телефон 112.

Виж също...

Loading...