Общински съвет-Брезник ще решава за отпускане на еднократни помощи на двама жители от Брезнишко

Две докладни за отпускане на еднократни финансови помощи по решение на Общински съвет-Брезник предстоят да бъдат разгледани. Това ще се случи на заседание, насрочено за 19 март, съобщиха от Общинския съвет.

В проекта за дневен ред са включени 19 точки. Сред тях са и двете докладни, свързани с отпускането на еднократни финансови помощи. Жители на град Брезник и село Бегуновци са входирали заявления за помощите, в които са посочили причините, поради които са им необходими тези средства.

Предстои общинските съветници да решат дали да отпуснат помощите и съответния им размер. Средствата трябва да бъдат осигурени от параграфа, свързан с обезщетения и помощи по решение на Общинския съвет.

В края на месец февруари общинските съветници на Брезник отпуснаха еднократна финансова помощ на жител на града, който страда от коварно заболяване.

Виж също...

Loading...