Общините Брезник и Трън получават близо 20 хиляди лева за разходи на педагогическите специалисти за 2021 година

Близо 20 хиляди лева е общата сума, която бе одобрена по бюджетите на Общините Брезник и Трън. Средствата са за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти за 2021 година, научи Zapadno.com.

По бюджета на Община Брезник за 2021 година са одобрени допълнителни 7 188 лева. Средствата по бюджета на Община Трън са почти двойно повече – 12 226 лева. Общата сума, която е одобрена за двете администрации е в размер на 19 414 лева. Парите са за възстановяване на разходите за транспорт или за наем по месторабота на педагогическите специалисти от институциите в системата на предучилищното и училищното образование, които работят в населено място извън местоживеенето си.

Допълнителните средства да се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2021 година, става ясно от правителствено постановление, обнародвано в “Държавен вестник”.

Виж също...

Loading...