Как ще гласуват карантинирани и болни лица в общините Брезник и Трън

Община Брезник обяви на сайта си, че ако има повече от 10 лица, поставени под задължителна изолация или задължителна карантина, те ще могат да гласуват у дома си чрез подвижна избирателна кутия. За целта болните и карантинираните трябва да са подали заявления в Община Брезник по всички възможни канали или чрез упълномощено лице до 31 март 2021 година.

Карантинираните лица в община Трън е трябвало да предвидят, че ще се разболеят или ще бъдат карантинирани за изборите не по-късно от миналата събота – 20 март. Съобщението на сайта на Общината гласи, че във връзка с изтичането на този срок деловодството на Община Трън и кметските наместници по населени места са работили от 8:30 до 17:00 часа.

Двете администрации на общините Брезник и Трън уведомяват жителите си, че осигуряват превозване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, за да могат да се упражнят правото си на глас в изборите за народни представители на 4 април 2021 година.

Услугата за избирателите от Трън предвижда извозване до избирателна секция, намираща се на първия етаж в сградата на средно училище ”Гео Милев”. Заявки за тази помощ ще се приемат от кметските наместници по населени места и служителите на Община Трън. Това може да се случи на датите 2 и 3 април от 8:30 до 17:00 часа. В самия изборен ден заявки ще се приемат от 7:00 до 16:00 часа на определени мобилни телефони, публикувани на сайта на Община Трън.

В Брезник секцията, отговаряща на всички изисквания за достъп на хора с увреждания се намира във фоайето на народно читалище „Просвещение-1870“. Там те могат да упражнят гласа си и машинно.

Заявки за извозване с общински транспорт на хора със затруднено придвижване се приемат от 24 март 2021 до 2 април 2021 година от 8:00 до 17:00 часа на гише 2 в сградата на Общината,  на телефон и електронна поща, посочени на сайта на Община Брезник, или като се обърнат към кметските наместници в селата.

Хора с решения на ТЕЛК ще могат да гласуват у дома си чрез подвижна избирателна кутия. Това се отнася само за болни, на които не им е възможно да напускат дома си и които предварително са пожелали това чрез заявление, които трябва да подадат в Общината до 29 март 2021 година.

Виж също...

Loading...