Заболяемостта от туберкулоза в област Перник е над средната за страната или 18,5 на 100 хиляди население

В България e налице тенденция за трайно намаляване на заболяемостта от туберкулоза – от 38,5 на 100 хиляди население през 2008 година до 18,5 на 100 хиляди души през 2019 година и 12,8 на 100 хиляди през 2020 година. Общият брой на регистрираните с туберкулоза лица през 2020 година е 930 души (по предварителни данни), спрямо 1 344 за 2019 година. За сравнение през 2008 година техният брой е 3 150. Запазва се тенденцията броят на мъжете да е над два пъти по-голям от този на жените. Най-засегнати са възрастовите групи, както следва: над 65 години (25 %); от 55 – 64 години (20,3 %) и от 45 – 54 години (19,6 %), съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

През 2020 година са регистрирани 3 578 контактни на болни от туберкулоза лица, като над 1 304 от тях са обхванати с химиопрофилактика. През 2020 година се наблюдава значително намаляване на случаите на туберкулоза сред децата от 0 до 17 години – 28 случая, което е 3 % от всички случаи в страната. През 2019 година са регистрирани 67 деца с туберкулоза, а през 2008 година – 282. Независимо от намаляването на заболяемостта в България, все още има региони, в които тя е над средната за страната. Такива са областите Враца – 34,5, Габрово – 21,6, Силистра – 20,4, Благоевград – 20,2, Видин – 19,3, Перник – 18,5, Пловдив – 18,3, Ловеч – 18, Монтана – 16,5, Бургас – 16,4, Добрич – 16,3, Сливен – 15,8, Русе – 13,9, Ямбол – 13,6, Разград – 13,5 и Плевен – 13,1.

Намаляването разпространението на заболяването е резултат от изпълнението на „Националната програма за превенция и контрол на туберкулоза 2017 – 2020 година”. По данни на програмата процентът на успешно излекуваните пациенти с бацилоотделяне се увеличава от 80 % през 2007 година до 83,4 % при пациенти, започнали лечение през 2018 година. В България диагностиката, лечението и профилактиката на туберкулозата са безплатни, независимо от здравноосигурителния статус на гражданите. Ежегодно Министерството на здравеопазването осигурява както финансов ресурс за противотуберкулозни лекарства от първи ред, лекарства за химиопрофилактика, ваксини, диагностикуми и консумативи за лабораториите, така и финансиране на болниците за лечение на туберкулоза.

В дейностите по изпълнение на националната програма активно участват специализираните лечебни заведения, регионалните здравни инспекции и неправителствените организации, работещи с уязвимите групи. По Програмите за превенция на туберкулоза работят 29 лечебни заведения.

През 2020 година общо 7 неправителствени организации изпълняват дейности за превенция на туберкулоза сред компактни ромски общности в областите Варна, Добрич, Велико Търново, Видин, Габрово, Перник, Пловдив, Русе, Разград, Силистра, Стара Загора. През 2020 година с нископрагови услуги са достигнати 2 903 лица от уязвимите групи, 863 са скринирани за риск от туберкулоза. На лицата с активна туберкулоза е предложено безплатно лечение.

Виж също...

Loading...