Броим птици, но брезнишките младежи е трудно да бъдат преброени?

„Трудно е да се определи точният брой на реално пребиваващите младежи в общината, тъй като в различните сезони той е различен.“ Това гласи аналитичен текст от общинския план, който определя целите и приоритетите на Община Брезник за младите хора през 2021 година. Документът беше внесен за одобрение в Общинския съвет, репортер на Zapadno.com.

„Стремежът към независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината“, според прегледа на ситуацията, изготвен от Общината. В тази връзка в Плана за младежта се залагат цели в три стратегически направления, свързани основно с образованието, с гражданската активност и със социалното благополучие на учениците и наскоро завършилите своето образование. По всяко направление са определени цели, мерки и очаквани резултати. Като финал е разписан план с конкретни дейности, които показват как ще се случат на практика анализите и намеренията от Плана за младежта в Брезник.

Например, още през април ще станем свидетели на презентация на дигитални продукти, изработени от учениците от първи и втори гимназиален етап, професия „Приложен програмист“ и профил „Софтуерни и хардуерни науки“.

Целогодишно Общината, училището в Брезник и здравният медиатор ще организират групи младежи-доброволци, които да посещават и подпомагат с различни дейности възрастни хора на територията на общината, нуждаещи се от подкрепа. Неизвестно кой ще е организатор и отговорник, но според плана на Общината от април до септември трябва да се проведе младежка инициатива, свързана с облагородяване на обществените пространства в жилищните квартали.

През цялата година ще се организират концерти, театри, конкурси с участие на талантливи младежи. През септември – октомври предстои и турнир по волейбол, футбол и бадминтон за ученици и младежи на възраст над 14 години. По същото време двете училища в община Брезник ще проведат практическо обучение на тема: „Как да направим биокомпостер за растителни отпадъци“. А за Деня на българската община ще се стимулира диалога между младежите и представителите на общинските институции с роля при формирането на младежките политики.

Виж също...

Loading...