Провеждат анкетно проучване в обикновени домакинства в Брезник и Трън за доходите и условията на живот

Анкетно проучване ще бъде проведено през месеците април и май на територията на общините Брезник и Трън, съобщиха за Zapadno.com от отдел “Статистически изследвания-Перник”.

Проучването е на тема „Статистика на доходите и условията на живот 2021“. С Регламент № 1700 от 2019 година на Европейския парламент и на Съвета се определя обща рамка за европейската статистика за лицата и домакинствата, основана на индивидуални данни, събрани чрез извадки. Проучването за доходите и условията на живот (SILC) е част от изследванията, включени в регламента, и се отнася до събирането на съпоставима и актуална информация за моментното състояние и динамиката на доходите, както и за нивото и структурата на бедността и социалното изключване на национално и европейско ниво.

Анкетното проучване в Брезнишко ще се проведе в град Брезник през месец април. За месец май пък е предвидено проучването в Трънско, което ще се проведе в град Трън. Изследването се провежда върху шестгодишен ротационен панел от обикновени домакинства. Освен домакинството, попаднало в извадката, обект на наблюдение са и всички негови членове на 16 и повече години, поясниха от Националния статистически институт.

Избраните за проучването домакинства ще бъдат посетени от специално обучени анкетьори за провеждане на персонални интервюта и попълване на два въпросника – Въпросник за домакинството и Индивидуален въпросник. Домакинствата са включени в извадката чрез случаен подбор, с който се гарантира представителността на резултатите.

Виж също...

Loading...