През 2020 година населението на област Перник се е увеличило с 1 236 души

Пет области в България увеличават населението си през 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Това са областите София, Кърджали, Перник, Бургас и Варна, които през миналата година увеличават населението си спрямо 2019 година. Най-голямо е увеличението в София – с 5,2 % и Кърджали – с 1,6 %. При останалите двадесет и три области има намаление, като най-голямо е за областите Видин – с 2 %, и Смолян – с 1,6 %.

Към 31 декември 2020 година населението на област Перник наброява 120 426 души. Прирастът на населението в региона към края на миналата година спрямо 2019 година е 1 236 души или 1 %.

През 2020 година двадесет и четири области имат положителен механичен прираст. Най-голям механичен прираст има в областите София (63 ‰), Перник (26,6 ‰), Кърджали (23,2 ‰). С намаление на населението в резултат на отрицателния механичен прираст са областите София (столица) (-11,9 ‰), Сливен (-2,2 ‰), Смолян (-1,7 ‰) и Велико Търново (-0,1 ‰).

Виж също...

Loading...