152 са младежите в Трън през 2020 година, какво предлага за тях Общината в следващите 10 години

Важна година за Трън е 2017-та. Тогава започва тенденция на намаляване на младежите в общината. От тогава до 2020-та всяка година средно по 100 лица по-малко има във възрастовата група от 15 до 29 години. Това четем в предложената от кмета на Община Трън Програма за развитие на младежта в периода 2021 – 2030 година, предаде репортер на Zapadno.com. Документът е качен на сайта на Общината и е включен в програмата на Общинския съвет, който трябва да го разгледа и да му даде зелена светлина, ако одобри предложените намерения. А какви точно са намеренията трудно може да се разбере, тъй като преобладава статистическа информация за минали години и обзор на общи положения, свързани с важната роля на младите хора.

В следващите редове може да прочетете още малко данни от картината, която Община Трън е очертала. Същата 2017 година за последно са били назначени на работа сравнително по-голям брой младежи. 10 лица в разгара на силите си са били назначени за половин година като хигиенисти и поддръжка на пътищата. Следващите две години е назначавано по едно лице като работник поддръжка. През 2020 година Община Трън осигурява заетост на младите хора като назначава двама работници поддръжка и един за предоставяне на грижи в домашна среда. Един е започнал работа като компютърен оператор, а 20 са отчетени като преминали курс за компютърен оператор. Всичко това фигурира в документите на Общината в графата „Насърчаване на икономическата активност“.

Относно насърчаването на трудовата заетост е преписана същата информация с допълнение за броя на безработните младежи по години. От тези данни става ясно, че през 2017 година един от девет младежи е бил безработен, а през последните две години всеки трети е бил търсещ препитание. 2017-та година е и последната, в която млад висшист е участвал в програмата „Старт на кариерата“. Програмата дава мотивация и е стимул за личностно развитие на младите хора – твърди Общината, веднага след данните, че през 2018 година, 2019 година и 2020 година Община Трън е обявила свободни места за работа по “Старт в кариерата“, но поради липса на желаещи, няма назначени лица.

По отношение на равния достъп на ромските деца до образование е представена статистика за децата, отпаднали от образователната система и за учениците от 16 до 18 годишна възраст, които имат специфични образователни потребности. Така разбираме, че има успехи в задържането на децата в клас, но и огромен ръст на младите хора, които не могат да се справят без специализирана помощ с учебния материал за връстниците си. От три деца в тази категория през 2017-та, те са вече наброяват 23 през 2020 година.

На този фон състоянието на младите хора и мястото им в обществото са един от най‐важните приоритети на местното управление, пише администрацията на Трън под ръководството на кмета Цветислава Цветкова. Като основна стратегическа цел за периода до 2030 година е определено: развитието на младите хора на територията на общината, задържане на младите хора, осигуряване на ефективен достъп до образование, осигуряване на безплатен транспорт до училище.

Виж също...

Loading...