Улица в Трън предстои да получи име заради издаване на удостоверение за административен адрес, на който се намира наследствен имот

Общински съвет-Трън трябва да излезе с решение за именуване на улица в границите на град Трън. Решението ще бъде взето на редовно заседание, насрочено за 15 април, съобщиха от Общинския съвет.

Докладната за именуването на улицата с името “Калина” е входирана от кмета на Трън и е във връзка с постъпило в администрацията заявление. В Общината е постъпило искане от жена за издаване на удостоверение за административен адрес, на който се намира наследствен имот от родител. За собствеността на поземления имот е представен нотариален акт, който е застроен с полумасивна жилищна сграда от 80 квадратни метра. Улицата, на която се намира имотът не е именувана.

Съгласно член 89, алинея 3 от Закон за гражданската регистрация адреса включва населеното място, локализационната единица (площад, улица, булевард и други), номер, вход, етаж, апартамент, посочва в мотивите кметът на Трън.

Предстои общинските съветници на Трън да излязат с решение по темата.

Виж също...

Loading...