Филиалите на центровете за спешна медицинска помощ в страната вече са оборудвани с компютри за 7 милиона лева

170 компютърни конфигурации с инсталирана операционна система бяха осигурени за филиалите към Центровете за спешна медицинска помощ в страната по линия на проект, който е финансиран от Европейския социален фонд, съобщиха от пресцентъра на Министерство на здравеопазването.

Доставките и инсталирането на компютърните конфигурации бяха извършени в периода август 2020 година – април 2021 година, по предварително утвърден график. Вчера, 13 април, бяха раздадени последните 15 конфигурации, които са предназначени за филиалите към Центъра за за спешна медицинска помощ-София.

Основната цел на проекта, чрез който са осигурени конфигурациите, е подобряване качеството на предоставяната на гражданите спешна медицинска помощ чрез инвестиции в човешкия капитал. Специфична цел на проекта е повишаване на знанията и уменията на работещите в системата за спешна медицинска помощ. Общият бюджет на проекта възлиза на 7 милиона лева, които са 100 % безвъзмездна финансова помощ, а крайният срок за изпълнението на проекта е 30 септември 2021 година.

Виж също...

Loading...