Близо 23 милиона лева бяха одобрени за заплащане на преброители и други дейности, свързани с преброяването в страната

Министерският съвет прие Постановление за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Националния статистически институт за 2021 година във връзка с изпълнение на дейности по подготовката и провеждането на преброяване на населението и жилищния фонд в Република България през тази година в размер на 22 837 000 лева. Тези разходи са предвидени в централния бюджет за 2021 година и няма да доведат до въздействие върху държавния бюджет, съобщиха от правителствената информационна служба.

Основните дейности, за които ще бъдат разпределени средствата са за разработване на информационна система „Преброяване“, отпечатване на инструментариум, заплащане на преброителите за събиране на данни на терен, разходи, направени от Общините, обработка, валидиране и консолидиране на данните и други.

Преброяването на населението и жилищния фонд е най-мащабното статистическо изследване. То се прави веднъж на 10 години и целта му е да осигури надеждна, изчерпателна и детайлизирана на териториално ниво информация за населението и жилищния фонд в страната. Преброяването ще предостави данни за броя и структурата на населението по пол, възраст, образование, икономическа активност, професия, икономическа дейност и други демографски, социално-икономически и етнокултурни признаци. Ще осигури и информация за броя и основните характеристики на сградния и жилищния фонд в страната, както и за жилищните условия на населението.

Виж също...

Loading...