Увеличава се броят на започналите работа през месец март

През март 2021 година броят на започналите работа безработни е с 6 917 повече спрямо февруари същата година, като достигна 25 147, сочат данните от административната статистика на Агенцията по заетостта. 433 пък са лицата от групата на пенсионерите, учащите и заетите, които също са намерили своята нова работа чрез бюрата по труда. Въпреки наложените ограничения и затваряне на дейности поради COVID-19 пандемията, търсенето на труд през месеца се увеличи, съобщиха от пресцентъра на Агенция по заетостта.

78 % от започналите работа през март са устроени в реалната икономика, като от тях най-много са наети в сектора на преработващата промишленост – 21,5 %, следвани от търговията – 13,9 %, хотелиерството и ресторантьорството – 10,5 %, държавното управление – 8,9 %, селското, горското и рибното стопанство – 7 %, строителството – 5,4 %, хуманното здравеопазване и социалната работа – 4,5 % и други.

Виж също...

Loading...