Близо 300 хиляди данъкоплатци са подали годишни декларации за 2020 година

Близо 290 000 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в Национална агенция за приходите до момента. 84 % от тях са избрали да подадат формулярите си по интернет, като така се запазва тенденцията на преобладаващо онлайн деклариране. От приходната агенция съобщават, че 190 000 декларации са изпратени  с персонален идентификационен код, а тези с електронен подпис са малко над 50 000. Данъчната кампания за деклариране на доходите, получени през 2020 година и включва на 5 май заради Великденските празници, съобщиха от пресцентъра на приходната агенция.

Предварително попълнената данъчна декларация е предпочетена от близо 70 % от деклариралите доходите си до момента, допълват от Национална агенция за приходите. Всеки, който притежава персонален идентификационен код или КЕП на Националната агенция за приходите има достъп до нея през портала за електронни услуги на агенцията.

От приходната агенция напомнят, че доходите от трудови правоотношения на всички лица, които през 2020 година са работили от България дистанционно за чуждестранен работодател, подлежат на данъчно облагане в страната. За целта е необходимо в годишната данъчна декларация за доходите на физически лица да декларират реализираните доходи във връзка с дистанционното полагане на труд. Изключение е възможно само за чуждестранните лица, които са работили дистанционно за своя чуждестранен работодател от страната по-малко от 183 дни и между България и държавата, на която са местни лица за данъчни цели има сключена Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. От Национална агенция за приходите уточняват, че срокът от 183 дни е в рамките на календарната година или в рамките на всеки 12 последователни месеца, в зависимост от конкретната Спогодба за избягване на двойното данъчно облагане. Когато този срок е надвишен, данък се дължи в България от първия ден, в който лицето полага труд дистанционно в страната.

Повече информация за декларирането и плащането на доходите може да бъде получена на телефона на Информационния център на Националната агенция за приходите 0700 18 700, на цена според тарифите на съответния оператор.

Виж също...

Loading...