Имот в центъра на Брезник да бъде трансформиран от публична в частна общинска собственост

Трансформиране на имот от публична в частна общинска собственост ще бъде разглеждано от общинските съветници на Брезник на предстоящо заседание. Сесията е насрочена за 23 април от 10:30 часа в брезнишкото народно читалище “Просвещение-1870”, съобщиха от Общински съвет-Брезник.

Съгласно Закона за общинската сосбственост, имотите, за които са съставени актове за публична общинска собственост и са престанали да имат предназначението, като такива се обявяват от Общинския съвет за частна общинска собственост, пише в докладната до съветниците. По предложението на главния архитект на Община Брезник като такъв се явява имот в град Брезник на улица “9-ти септември” № 10. Имотът представлява търговски комплекс и е собственост на ГПК “НАРКООП” – Брезник.

Предвиденията за комплекса урегулиран поземлен имот в по-голямата си част е зает от построените в него сгради, изградената в тази връзка инфраструктура и прилежаща към тях площ. Имотът е престанал да има предназначението си по член 3, алинея 2 от Закона за общинската собственост. Това е причината за отправеното предложението имотът да бъде обявен за частна общинска собственост.

Предстои общинските съветници на Брезник да вземат решение по казуса.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...