Трън получава близо 80 хиляди лева, а Брезник само 5 250 лева за деца и ученици от уязвими групи

Общините Трън и Брезник ще получат допълнителни трансфери за работа с деца и ученици от уязвими групи в детските градини и училищата, предаде репортер на Zapadno.com.

Средствата бяха одобрени от Министерски съвет с Постановление от 12 април 2021 година. Допълнителните трансфери се осигурят за сметка на намаление на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование, става ясно от правителствения документ.

За работа с деца и ученици от уязвими групи Община Трън ще получи 78 552 лева. По същото перо Община Брезник получава 5 250 лева. За двете общински администрации не са предвидени допълнителни средства за защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда, но за други Общини в страната са заложени пари.

Виж също...

Loading...