България е сред държавите-отличници в Европейския съюз с най-нисък дълг от брутния вътрешен продукт

През 2020 година държавният дефицит и дълг на Европейския съюз се увеличава в сравнение с 2019 година. В Европейския съюз дефицитът към брутния вътрешен продукт бележи ръст от 0,5 % за 2019 година на 6,9 % за 2020 година, а държавният дълг нараства от 77,5 % в края на 2019 година на 90,7 % в края на 2020 година, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През 2020 година всички държави членки докладват дефицит. Най-висок дефицит е отчетен в Испания (-11 %), Малта (-10,1 %), Гърция (-9,7 %), Италия (-9,5 %), Белгия (-9,4 %), Франция и Румъния (по -9,2 %), Австрия (-8,9 %), Словения (-8,4 %), Унгария (-8,1 %), Хърватия и Литва (по – 7,4 %) и Полша (-7 %). Всички държави членки с изключение на Дания (-1,1 %) отчитат дефицит над 3 % от брутния вътрешен продукт.

В края на 2020 година дългът на Европейския съюз възлиза на 12 078 219 милиона евро, или 90,7 % от брутния вътрешен продукт. Най-нисък дълг като процент от брутния вътрешен продукт е отчетен в Естония (18,2 %), Люксембург (24,9 %), България (25 %), Чехия (38,1 %) и Швеция (39,9 %).

Четиринадесет държави членки отчитат ниво на държавен дълг по-високо от 60 % от брутния вътрешен продукт за 2020 година, като най-високо е нивото в Гърция (205,6 %), Италия (155,8 %), Португалия (133,6 %), Испания (120 %), Кипър (118,2 %), Франция (115,7 %) и Белгия (114,1 %).

Виж също...

Loading...