Изследваха качеството на водата в селата Непразненци, Велковци, Бегуновци, Банище и Ръждавец

Проби от питейната вода в 5 села на територията на община Брезник са извършени в периода 12 – 16 април 2021 година, научи Zapadno.com от Регионална здравна инспекция-Перник.

В 7 населени места на територията на област Перник са извършени проби на водата, предназначена за питейно-битови цели. Сред населените места са брезнишките села Непразненци, Бегуновци, Банище, Ръждавец и махала “Пали лула” във Велковци. Взетите проби са по линия на държавния здравен контрол и мониторинг за качеството на водата в област Перник, които се извършват от Регионалната здравна инспекция.

През периода са изследвани 22 броя проби питейна вода при консуматорите по химични
и микробиологични показатели, включени в група А и група Б от приложение № 2 от Наредба
№ 9 от 2001 година за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели. Всички проби отговарят на изискванията на Министерство на здравеопазването за качеството на
водата, предназначена за питейно-битови цели.

Виж също...

Loading...