Нова услуга за Брезник ще цели предотвратяване на изхвърлянето на строителни отпадъци в контейнерите за смет

Допълнение към Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги ще бъде разглеждано от Общински съвет-Брезник на насрочена за 23 април сесия. Проектът за допълнение е входиран от кмета на Брезник Васил Узунов, съобщиха от Общинския съвет.

Допълнението е свързано със създаване на нова точка в приложение № 12 (към член 186) от Наредбата за определяне на местните такси и цени на услуги. Според новата точка под номер 5 ще бъде създадена услугата транспортиране на строителни отпадъци в чували с вместимост до 30 килограма с цена 3 лева за брой.

Сред мотивите, налагащи приемането на допълнението на подзаконовия нормативен акт са текстове от Закона за управление на отпадъците, според които кметът на общината отговаря за организирането на събирането, оползотворяването и обезвреждането на строителни отпадъци. За прилагането на промените не са необходими допълнителни средства.

Целта на мярката е строителните отпадъци след ремонтна дейност, образувани от домакинства в Брезнишко, да не се изхвърлят в контейнерите за битови отпадъци.

През 2020 година администрацията в Брезник въведе нова услуга за жителите на общината. Прочетете още по темата в публикацията: Жителите на община Брезник вече могат да се възползват от нова услуга – извозване на строителни отпадъци с нает контейнер.

Виж също...

Loading...