Проекти за модернизиране на ферми в град Брезник и село Неделково бяха оценени от Държавен фонд “Земеделие”

Два проекта на земеделски производители от общините Брезник и Трън са оценени от Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция, научи Zapadno.com.

Проектите са на етап предварително класиране по подмярка 4.1. „Инвестиции в земеделски стопанства“ от Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Те са оценени от оценителната комисия за извършване на предварителна оценка, а резултатите са публикувани в интернет. Сред оценените проекти са два на земеделски производители от град Брезник и трънското село Неделково. Проектът на земеделски производител от град Брезник е за инвестиции в техника за животновъдна ферма в съответствие с изискванията за биосигурност. След предварителна оценка той е оценен с 37 точки от заявени 47 точки. Земеделски производител от село Неделково пък е кандидатствал с проект за модернизиране и обновление на ферма. Проектът е оценен с 55 точки от заявени 67 точки.

При извършване на предварителната оценка Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателна агенция се е придържала стриктно към утвърдените условия за кандидатстване и разяснения към тях на Министерство на земеделието, храните и горите, в качеството на Управляващ орган на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 година. Кандидатите, чиито проектни предложения са получили по-малък брой точки от заявените по горепосочената процедура, могат да подадат писмени възражения до Управляващия орган на Програма за развитие на селските райони по реда на член 9в от Закона за подпомагане на земеделските производители в 14–дневен срок от публикуване на списъка, поясниха от пресцентъра на Министерство на земеделието, храните и горите.

Снимка: Zapadno.com – архив

Виж също...

Loading...