Близо 216 хиляди деца са записани в детските градини и подготвителните групи за учебната 2020/2021 година

През учебната 2020/2021 година в предучилищното образование (детските градини и подготвителните групи в училищата) са записани 215,7 хиляди деца, съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

През 2020 година основно образование са завършили 59,9 хиляди ученици, а завършилите средно образование в общообразователни и професионални гимназии са съответно 25,5 хиляди и 19,6 хиляди ученици. Записаните в различните степени на висшето образование („професионален
бакалавър“, „бакалавър“ и „магистър“) за академичната 2020/2021 година са 219,8 хиляди. Към 31 декември 2020 година за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ у нас се обучават 6 570 лица, от които 608 чужди граждани.

Към 1 декември 2020 година в страната функционират 1 823 самостоятелни детски градини. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани 215,7 хиляди деца, от които 111,6 хиляди или 51,8 %, са момчета. В сравнение с предходната година броят на децата намалява с 1 %. Обхватът на децата в това образователно ниво, изчислен чрез груповия нетен коефициент на записване за учебната 2020/2021 година, е 78,1 % и намалява спрямо миналата учебна година с 0,6 процентни пункта. Средният брой деца в една самостоятелна детска градина за страната е 118, като за градовете е значително по-голям – 152, а за селата е 61. Една група се формира средно от 23 деца, съответно 25 в градовете и 19 в селата. Педагогическият персонал, зает в детските градини, е 20,1 хиляди и в сравнение с предходната учебна година остава почти непроменен (увеличение с 44 души). Детските учители са 18,8 хиляди или 93,5 % от педагогическия персонал.

През учебната 2020/2021 година в страната функционират 110 лицензирани частни детски градини, или с 4 повече от предходната година. Те са посещавани от 4 874 деца, или 2,3 % от записаните в детските градини.

Снимка: “Трейс Рисорсиз”

Виж също...

Loading...