Над 50 пожара в горски територии са възникнали от началото на годината, обявиха пожароопасен сезон за цялата страна

Пожароопасен сезон е обявен във всички области на страната. От Изпълнителна агенция по горите призовават всички граждани да бъдат особено внимателни и да се въздържат от палене на огън на открито, в това число и в земеделски земи.

Лице, забелязало пожар в горски или земеделски територии, незабавно трябва да се обади на телефон 112, което ще помогне за бързото му локализиране и потушаване. По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 метра от границите на горските територии, съобщиха от пресцентъра на Изпълнителна агенция по горите.

Посетителите и работещите в горите и в съседство с тях са задължени да спазват правилата за пожарна безопасност. Паленето на огън и изхвърлянето на горими отпадъци трябва да става само на определените за тази цел места.

От началото на годината до момента са възникнали 55 пожара в горските територии в страната. Пожарите са преминали низово и са засегнали площ от 1 330 декара в иглолистни, широколистни и смесени насаждения. Възникването на 99 % от пожарите е причинено от човешка небрежност.

Снимка: “Държавно горско стопанство-Брезник” – архив

Виж също...

Loading...