Над 1 милион и 600 хиляди българи едвам свързват двата края, линията на бедност е нараснала с близо 10 %

През 2020 година линията на бедност общо за страната e 451 лева средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1 659,9 хиляди лица, или 23,8 % от населението на страната, съобщиха от пресцентъра на Нациолния статистически институт.

В сравнение с предходната година размерът на линията на бедност нараства с 9,2 %, а относителният дял на бедното население нараства с 1,2 процентни пункта. Същевременно обаче системата за социална защита има съществено значение за редуциране на бедността. Данните за 2020 година показват, че ако в доходите на домакинствата се включат доходите от пенсии, но се изключат останалите социални трансфери (обезщетения, социални и семейни
помощи и добавки), равнището на бедност се повишава от 23,8 до 29,9 %, или с 6,1 процентни пункта. Съответно при изключване на пенсиите и останалите социални трансфери равнището на бедност нараства до 41,7 %, или със 17,9 процентни пункта.

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието им на пазара на труда. За целия период на наблюдение относителният дял на бедните е най-висок сред безработните лица (61,1 % за 2020 година), като рискът от бедност при безработните мъже е с 12,3 процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени.

Виж също...

Loading...