168 лева за театър в трънско село бяха отпуснати от Национален фонд “Култура”, други два проекта бяха отрязани

Един от три проекта за театър в трънското село Забел беше одобрен за финансиране от Национален фонд “Култура”. На 31 март 2021 година Управителният съвет на Национален фонд “Култура” прие резултатите по програма “Мобилност”, научи Zapadno.com.

В списък с резултатите по програма “Мобилност” в модул за непрофесионални организации и артисти за 2021 година са обявени три проекта за лятна резиденция в село Забел. Описанията на проектите са почти идентични и са в областта на театъра. “Лятната резиденция в село Забел, Трънско, ще проследи процесите на социалната изолация и влиянието им върху изкуствата. Участие ще вземат професионални зрящи и незрящи актьори, които ще изследват различните модели на поведение в ситуация на социална изолация.”, пише в част от описанията на трите проекта.

Два от проектите не са предложени за финансиране от Национален фонд “Култура”. Единият проект е с наименование “ТВОРЧЕСКА РЕЗИДЕНЦИЯ СЕЛО ЗАБЕЛ” с начало 1 май и край на 31 май. Общият бюджет на проекта е 1 500 лева, а исканата сума от Национален фонд “Култура” – 1 000 лева. Проектът е неясно разписан и към него липсва талонът на автомобила, който ще бъде използван за пътуванията. Множеството пътувания от Трън до София и обратно в периода на резиденцията са неоправдани. Заложени са разходи за храна, които не могат да бъдат покрити според условията на програмата. Форматът и фокусът на проекта са интересни, но неговият формат остава затворен. Не се предлага за финансиране, мотивират отказа си от Национален фонд “Култура”.

Другият неодобрен за финансиране проект е с наименование “Арт Резиденция Забел” с начало 1 април и край на 1 май. Общият бюджет на проекта 1 340 лева, а исканата сума от Национален фонд “Култура” – 1 000 лева. За този проект становището е, че е неясно разписан. От поканата се разбира, че организаторите на творческа резиденция за професионалисти и непрофесионални актьори в с. Забел – Театър-студио 4хС, канят Марко Дженев – актьор, завършил към университетския театър “Алма Алтер”, да участва в лабораторен процес, който завършва със спектакъл. Липсва мотивация за избора именно на този участник. Сам по себе си интересен, но неаргументирано представен проект. В бюджета се кандидатства и за храна, което е недопустимо. Не се предлага за подкрепа, поясняват от Национален фонд “Култура”.

Третият проект с локация в Трънско е одобрен за финансиране и е с наименование “4хС в действие”. Началото на проекта е 13 май, а краят е на 16 май. Общият бюджет на проекта е 168 лева. Толкова е и исканата сума от Национален фонд “Култура”, откъдето са одобрили финансиране. Документите са изрядни и пълни, а бюджетът е реалистичен и коректен. Подкрепата ще позволи на Димитрина Настева да участва в лятната резиденция в село Забел на театър “4хС”. Проекрът се предлага за финансиране.

Виж също...

Loading...