Линията на бедност в област Перник за 2020 година е 506 лева средномесечно на лице от домакинство

През 2020 година най-ниската линия на бедност се наблюдава в областите Монтана и Видин – съответно 270 и 297 лева, а най-високата – в област София (столица) (718 лева), следвана от областите Перник (506 лева) и Варна (480 лeвa), съобщиха от пресцентъра на Националния статистически институт.

Линията на бедност за 2020 година нараства спрямо 2019 година в почти всички области. В областите Кюстендил, Габрово, Смолян, Кърджали, Русе, София, Варна, Плевен, Разград, Шумен, Перник, София (столица), Стара Загора, Търговище и Ямбол относителният дял на жените, живеещи в риск от бедност, е по-голям с повече от 5 процентни пункта спрямо относителния дял на мъжете. В шест области – Силистра, Добрич, Хасково, Пазарджик, Ловеч и Видин, относителният дял на бедните мъже е по-голям от този при жените.

Снимка: pixabay.com

Виж също...

Loading...