Област Перник е сред най-малките по площ в страната с 2 394 квадратни километра

Средната площ на една област в Република България е 3 964 квадратни километра, съобщиха от Нациолния статистически институт.

Най-големите по територия области в страната са Бургас, София, Благоевград и Пловдив, а най-малките – Перник, Габрово и София (столица). Най-малката по територия област в страната – София (столица), същевременно е най-голяма по население. Освен нея броят на населението в нито една друга област не надхвърля 1 000 000 души. Най-малка по население е област Видин – 81 212 души. В областите Разград и Смолян няма нито един град с население над 30 000 души.

Площта на област Перник е 2 394 квадратни километра. Населението на региона наброява 120 426 души. Общините са 6, а общият брой на кметствата в област Перник е 50. Селата в региона са 165.

Областта се състои от една или повече съседни общини. Територията на областта е територията на включените в нея общини. Наименование на областта е наименованието на населеното място – неин административен център.

Виж също...

Loading...