Земеделските земи в Брезник са най-ценни в областта и за стопанската 2021/2022 година се предлагат от 41 лева за декар

Началните тръжни цени за стопанската 2021/2022 година за общините Брезник и Трън бяха утвърдени със заповед от Министерство на земеделието, храните и горите, научи Zapadno.com.

С документа е открита процедура за провеждане на търг за отдаване под наем или аренда на свободните земеделски земи от държавния поземлен фонд в страната за стопанската 2021/2022 година с начална тръжна цена съгласно приложение. Според приложението началната тръжна цена за декар община Брезник за едногодишни полски култури и многогодишни фуражни култури – житни, бобови и техните смеси е 41 лева. Цената е най-висока от всички общини в област Перник. В Трън и другите общини на региона началната цена за същия тип земеделски земи започва от 28 лева за декар.

За ливади в двете общини началната цена ще започва от 8 лева за декар за стопанската 2021/2022 година. Началната цена за пасища и мери в Брезнишко и Трънско ще започва от 7 лева за декар за същата стопанска година.

Виж също...

Loading...