Общински и държавни сгради могат да се превърнат в такива с близко до нулевото потребление на енергия с европейски пари

Набират се проектни предложения по процедурата “Енергийна ефективност в сгради”, финансирана от финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 година чрез програмата “Възобновяема енергия, енергийна ефективност и енергийна сигурност”. Целта на процедурата е обновяване на сградите и превръщането им в такива с близко до нулевото потребление на енергия, съобщиха от пресцентъра на Министерство на енергетиката.

Процедурата е на обща стойност 10,7 милиона евро. Бенефициентите ще могат да получат 100 % от стойността на всеки проект, като минималният размер на помощта е 200 хиляди евро, а максималният – 1,2 милиона евро. Допустими кандидати са общински администрации и държавни институции. Срокът за кандидатстване е 10 ноември 2021 година.

Виж също...

Loading...