Сметоизвозването в Брезнишко ще се подпомага от модерен камион, за който местната власт отпуска до 240 хиляди лева

Обществена поръчка за закупуване на нов специализиран автомобил за сметосъбиране и сметоизвозване обяви Община Брезник. Сумата, която местната власт отпуска за нова машина, е до 200 000 лева без включен ДДС или 240 000 лева с ДДС. Община Брезник е поставила условието автомобилът и надстройката към него да бъдат фабрично нови, неупотребявани и произведени не по-рано от 1 януари 2020 година. Обемът на съда за боклук трябва да е до 16 кубични метра (16 000 литра), става ясно от обществената поръчка.

Автомобилът и надстройката към него не трябва да са били демонстрационни или рециклирани и да притежават минимални технически характеристики. Сред характеристиките са LED дневни светлини, цифров тахограф, система за предупреждение при напускане на лентата за движение и други специфични изисквания. В случай, че в техническата спецификация се съдържа посочване на стандарти, същите да се четат и разбират „или еквивалент”, отбелязват от общинската администрация. Възможност за повдигане и разтоварване на подземни контейнери (чували) с обем 3 кубични метра и натоварване във фунията на превозното средство също е посочено в характеристиките на машината. Преди 2 години в град Брезник беше монтиран първият подземен контейнер за битови отпадъци в област Перник. Миналата година кметът на община Брезник входира докладна до Общински съвет-Брезник за закупуване на два подземни контейнера за разделно събиране на отпадъците.

За закупуването на нов сметосъбиращ автомобил за община Брезник се заговори още през 2020 година. На няколко пъти през миналата година извозването на битовите отпадъци в Брезнишко беше затруднено. Тогава местната власт обяви, че проблемът е вследствие на възникнали аварии по сметосъбиращите автомобили.

Виж също...

Loading...