Обща бюлетина върху сензорен дисплей се създава за машинното гласуване за изборите

За машинното гласуване се създава обща бюлетина върху сензорен дисплей, на която избирателят отбелязва по еднозначен начин своя вот, реши Централната избирателна комисия.

Бюлетината се проектира по същия начин, както хартиената бюлетина.
Централната избирателна комисия утвърждава образеца на бюлетината.

С решението се определя, че при провеждането на изборите за народни представители на 11 юли машинно гласуване ще се произвежда във всички избирателни секции с изключение на избирателни секции в страната с по-малко от 300 избиратели, при гласуване с подвижна избирателна кутия, в избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в избирателни секции на плавателни съдове под българско знаме, както и в избирателни секции извън страната, за образуването на които са подадени по-малко от 300 заявления по член 16, алинея 1 от Избирателния кодекс или в които на последните избори са гласували по-малко от 300 избиратели.

Виж също...

Loading...