Председателят на Районния съд в Трън се надява през тази година да бъде обновена фасадата на съдебната палата

“Неразрешените в отчетния период проблеми остават основна цел и задачи с приоритетно значение, които се надявам да бъдат разрешени през 2021 година.”, констатира председателят на Районен съд-Трън съдия Петър Симеонов в доклада на институцията за 2020 година.

През предходния отчетен период и през настоящия са се направили искания до Висшия съдебен съвет за осигуряване на средства частична подмяна на покривната конструкция на покрива на съда, поради установени течове при направените обследвания от независим външен оценител, както и изолация на подпокривното пространство с цел повишаване на енергийната ефективност. Средства не са осигурени. “През 2021 година се надяваме да извършим планираните дейности, включително да подменим останалата дървена дограма на цялата съдебна палата, и на третия етаж, където същата е морално изхабена. Цел за 2021 година е да обновим фасадата на Съдебна палта, чрез ремонт на компрометирани участъци и цялостно пребоядисване на фасадата.”, пояснява още председателят на Районен съд-Трън в доклада.

Виж също...

Loading...