При 22 % безработица Трън отчита много добро изпълнение на своя План за развитие

30 % от служителите на Община Трън са способни да предоставят достъпни услуги на гражданите и бизнеса. 24 километра улици са ремонтирани за 7 години, а напредъкът при канализацията се измерва в милилитри. Подкрепен е 1 фермер, докато туризмът „генерира консумация на публични блага“. Всичко това, наред с изразът „много добро изпълнение“ се съдържа в оценката на Общинския план за развитие на община Трън за периода 2014 – 2020 година, предаде репортер на Zapadno.com.

Общото заключението е, че приоритетите в плана са изпълнени частично. Някои цели са достигнати, но има и такива, по които не е отбелязан особен напредък. Въпреки че става въпрос за 7-годишен период един от основните фактори, които не са позволили изпълнение на секторните политики е настъпилата пандемия през последната година. Пример за цел, която Община Трън си е поставила за периода от началото на 2014 до края на 2020 година, е била 30 процента от нейните служители да са способни да управляват и предоставят достъпни услуги на гражданите и бизнеса. Тази амбиция е била заложена и изпълнена под шапката на стратегическата цел за постигане на ефективно и ефикасно местно управление.

Други показатели, към които Общината се е стремила и е отчела като успешно постигнати, са приоритетите за „Благоустрояване, свързаност и достъпност на населените места“, както и за „Подобряване на състоянието на околната среда и осигуряване на сигурна жизнена среда за населението“. Например, за разглежданите 7 години са ремонтирани 24 километра улици и са реконструирани близо 11 километра от водоснабдителната система. Има някакъв напредък и по отношение на канализацията – отчетени са 40 милилитра, без уточнение за какво точно става въпрос с тази мерна единица. По отношение на стратегическата цел за създаване на икономически растеж, Общината получава висока оценка за приоритетите си по отношение на модерното и бързоразвиващо се селско стопанство. Това се потвърждава от представената статистика, като например, че Община Трън между 2014 и 2020 година е подкрепила 1 (един) млад фермер, а 2 (двама) производители са модернизирани на активи и нови технологии.

Същевременно оценката на Плана за развитие съдържа данни за безработицата в общината, които показват, че към края на месец октомври 2020 година нивото на безработица е било 22,23 на сто. „Измерването на ползите е по-трудно доказуемо от измерването на разходите“ – се казва в оценката на изпълнението на Плана за развитие с уточнение, че „социалните и екологични ползи не се изчисляват, а се анализират“. Авторите на документа уточняват, че общината е притегателен туристически център, което генерира човекопоток и несъмнено повишена „консумация” на редица публично предлагани блага. Оценката на Плана за развитие на Община Трън е публикувана на сайта на администрацията и е част от документите за предстоящото заседание на Общинския съвет, които са внесени за одобрение от кмета на общината.

Виж също...

Loading...