Новият състав на Централната избирателна комисия встъпи в длъжност с пожелания за честни избори

Централната избирателна комисия, назначена с Указ № 131 от 10 май 2021 година на президента на Република България встъпи в длъжност.

Комисията беше посрещната от своите предшественици с пожелание за успех в организирането и произвеждането на честни и демократични избори.

Централната избирателна комисия е в състав:
Председател: Камелия Нейкова
Заместник-председатели:
Димитър Димитров
Емил Войнов
Росица Матева
Цветозар Томов
Секретар:
Севинч Солакова
Членове: Георги Баханов, Елка Стоянова, Ерхан Чаушев, Йорданка Ганчева, Красимир Ципов, Любомир Гаврилов, Любомир Георгиев, Силвия Стойчева, Цветанка Георгиева.

Снимка: Централна избирателна комисия

Виж също...

Loading...