Община Трън пише програми, гражданското общество ги реализира

Изпълнението на Програмата за развитие на спорта изисква наличието на развито гражданско общество. С това уточнение завършват високите амбиции на Община Трън по отношение на физическото възпитание, спорт и спортно-туристически дейности през настоящата и следващата година. Въпреки че уводът гласи: „За пълноценното функциониране на спорната дейност решаваща е ролята на местните органи на самоуправление“, в заключение се казва, че е необходима по-голяма инициативност от страна на отделните граждани и организации. Програмата за развитие на спорта през 2021 и 2022 година е публикувана на сайта на Общината, и ще бъде разглеждана на заседание на Общинския съвет, насрочено за днес, 19 май 2021 година, предаде репортер на Zapadno.com.

В текста на документа ясно е разписана отговорността на ръководствата на детската градина и училището в град Трън, от които се очаква да създават условия за превръщането на физическото възпитание в неразделна част от образователния процес. Ангажимент на директора на средно училище ”Гео Милев” е да създава необходимата организация за откриване на талантливи деца и младежи в областта на спорта. По-неясно е чий точно е ангажиментът за подпомагане развитието на талантливи деца и юноши в областта на спорта. Общината го формулира без уточнение кой отговаря за изпълнението.

Ясно е назована заслугата на Трънското туристическо дружество за привличането на посетители с цел спорт и туризъм. Докато трудно може да бъде открита информация какво конкретно планира да направи общинската администрация за физическата култура на местното население. От общи фрази като „приобщаване на широки слоеве от населението към активен двигателен режим“ и „популяризиране постиженията на спортисти“ се стига до обобщение, че очакваните резултати за разглежданите 2 години се свеждат до: предизвикване на интерес, осмисляне на свободното време, мотивиране на треньорите да се включат и ефективно стопанисване на спортната база.

Програмата за спорта в Трън представлява 11 страници, от които 1 заглавна страница, 2 страници с въведение и 1 – със заключение. Остават 7 страници съдържание по същество, от които 4 са пълни с подробно описание на туристически и велосипедни маршрути, създадени и поддържани от Трънското туристическо дружество. В подкрепа на тяхната инициативност Общината планира да продължи да подпомага туристическите сдружения при организирането на изяви, изграждане и поддържане на елементи от туристическа инфраструктура на територията на общината.

Виж също...

Loading...